Om oss

Texet AB är en av Sveriges största grossister av profilkläder och ett dotterbolag till New Wave Group AB.

Vi erbjuder, via ett nät av återförsäljare, profilkläder genom fyra egna varumärken, James Harvest SportswearPrinter Active WearMac One samt Jingham.

Genom dessa fyra varumärken tillhandahålls ett sortiment som sträcker sig från basplagg till högkvalitativa profilkläder i funktionsmaterial. På detta sätt säkerställs att våra återförsäljare kan tillhandahålla ett brett utbud av plagg för att förstärka just din profil.

Med drygt 100 anställda finns Texet representerat i följande länder:

Belgien, Holland, Luxemburg, Norge, Sverige, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Österrike och Polen.

 

ANSVAR

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för oss och vi följer noga upp hur leverantörerna behandlar sina medarbetare samt frågor som rör miljön. Produktion och transporter har stor miljöpåverkan. Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra leverantörer vad gäller miljöhänsyn och kräver att leverantörerna ska följa de kemikalierestriktioner som Sveriges Textilimportörers kemikalieguide ger ut samt gällande regler inom EU. I vår uppförandekod ställs miljökrav på bland annat vattenrening, avfalls- och kemikaliehantering. Produkter testas regelbundet på egna laboratorier i Asien eller på oberoende testinstitut för att säkerställa att leverantörerna följer våra krav.

När det gäller frakt så arbetar vi med de största aktörerna på marknaden som alla har miljöprogram för sin verksamhet. Utvärderingen av dessa program är en viktig del av upphandlingsprocessen av frakter. Vi samlastar så mycket gods som möjligt för att minska såväl kostnaden som miljöpåverkan. Vi utnyttjar flyg marginellt och endast i nödfall. Dock utgör flygfrakt fortfarande vår största miljöpåverkan och arbete med att minska användning ytterligare pågår. För att du ska känna dig extra trygg i dina profilinköp från Mac One & Jingham har vi utarbetat riktlinjer för våra leverantörer för att vi ska kunna försäkra oss om att våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden. De innefattar krav på bl a arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet.

Vi är glada över att det blir allt viktigare för dig som kund att visa respekt för olika länders legala krav jämte internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. Kontakta oss för att ta del av vår fullständiga uppförandekod.

Ladda hem ansvarstexten som pdf här.